Р.Б ШП Назив предмета С Тип Статус предмета Часови акт. наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ПИЕ-01 Пословна информатика 1 АО O 3 3 0 9
2. ПИЕ-02 Примењена математика 1 1 АО O 3 3 0 9
3. ПИЕ-03 Економија 1 НС O 3 3 0 9
4. ПИЕ-04 Оперативни системи 2 СА O 3 3 0 9
5. ПИЕ-05 Менаџмент 2 АО О 3 2 0 8
6. ПИЕ-06 Рачуноводство 2 СА О 3 3 0 9
7. ПИЕ-07 Енглески језик 1 2 АО О 2 3 0 4
8. ПИЕ-08 Стручна пракса 1 2 СА О 0 0 0 6 3
Укупно часова активне наставе = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ПИЕ-09 Пословна статистика 3 ТМ О 3 3 0 8
10. ПИЕ-10 Организација рачунара 3 СА О 3 2 0 7
11. ПИЕ-11 Информациони системи 3 СА О 3 2 0 7
12. ПИЕ-12 Базе података 3 СА О 3 2 0 7
13. ПИЕ-13 Маркетинг 4 ТМ О 3 2 0 8
14. ПИЕ-14 Енглески језик 2 4 АО О 1 3 0 4
15. ПИЕ-15 Стручна пракса 2 4 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 1
16.

17

ПИЕ-30 Савремени бизнис 4 НС ИЗБ – 1 2 3 0 8
ПЕИ-31 Осигурање и ризици 4 ТМ ИЗБ – 1 2 3 0 8
ПИЕ-32 Банкарско пословање 4 НС ИЗБ – 1 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18. ПИЕ-16 Информационе технологије 5 СА О 3 3 0 8
19. ПИЕ-17 Електронско пословање 5 СА О 3 2 0 7
20. ПИЕ-18 WEB дизајн 5 СА О 3 2 0 7
21. ПИЕ-19 Стратегијски менаџмент 5 ТМ О 3 2 0 8
22. ПИЕ-20 Предузетништво 6 НС О 3 2 0 7
23. ПИЕ-21 Енглески језик 3 6 АО О 1 3 0 4
24. ПИЕ-22 Стручна пракса 3 6 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 2
25.

26

ПИЕ-33 Дигитални маркетинг 6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
ПИЕ-34 Људски ресурси 6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
ПИЕ-35 Вештине пословне комуникације 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. ПИЕ-23 Оперативно управљање 7 ТМ О 3 3 0 8
28. ПИЕ-24 Управљање пословним процесима 7 ТМ О 3 3 0 7
29. ПИЕ-25 Управљање пројектима 7 НС О 3 3 0 7
30. ПИЕ-26 Системи за подршку одлучивању 7 НС О 3 3 0 7
31. ПИЕ-27 Енглески језик 4 8 АО О 2 2 0 4
32. ПИЕ-28 Стручна пракса 4 8 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 3
33.

34.

ПИЕ-36 Управљање производњом 8 НС ИЗБ – 3 3 3 0 7
ПИЕ-37 Управљање квалитетом 8 НС ИЗБ – 3 3 3 0 7
ПИЕ-38 Иновациони менаџмент 8 НС ИЗБ – 3 3 3 0 7
35. ПИЕ-29 Завршни рад 8 СА О 100 10
Укупно часова активне наставе = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240
 

НАПОМЕНА: Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета у 4 семестру студент бира два

Предмети изборног блока 2 – од три изборна предмета у 6 семестру студент бира два

Предмети изборног блока 3 – од три изборна предмета у 8 семестру студент бира два