Р.Б ШП Назив предмета С Тип

Статус предмета

Часови акт. наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДС-01 Примењена математика 1 1 АО О 3 3 0 9
2. ДС-02 Пословна информатика 1 СА О 3 3 0 9
3. ДС-03 Електротехника и електроника 1 TM О 3 3 0 9
4. ДС-04 Менаџмент 2 AO О 3 2 0 8
5. ДС-05 Механика 2 ТМ О 3 3 0 9
6. ДС-06 Материјали 2 ТМ О 3 3 0 9
7. ДС-07 Енглески језик 1 2 AO О 2 3 0 4
8. ДС-08 Стручна пракса 1 2 СА О 0 0 0 6 3
Укупно часова активне наставе = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ДС-09 Примењена математика 2 3 АО О 3 3 0 7
10. ДС-10 Машински елементи 3 ТМ О 3 2 0 7
11. ДС-11 Термодинамика 3 ТМ О 3 2 0 8
12. ДС-12 Хидраулика и пнеуматика 3 ТМ О 3 2 0 7
13. ДС-13 Моторна возила 4 НС О 3 2 0 8
14. ДС-14 Енглески језик 2 4 АО О 1 3 0 4
15. ДС-15 Стручна пракса 2 4 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 1
16.

17.

ДС-30 Динамика моторних возила 4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
ДС-31 Основе планирања саобраћаја 4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
ДС-32 Саобраћајни терминали 4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18. ДС-16 Експлоатација моторних возила 5 НС О 3 3 0 8
19. ДС-17 Одржавање моторних возила 5 НС О 3 2 0 7
20. ДС-18 Технологијa интегралног транспорта 5 НС О 3 2 0 7
21. ДС-19 Безбедност саобраћаја 5 НС О 3 2 0 8
22. ДС-20 Јавни транспорт путника 6 СА О 3 2 0 7
23. ДС-21 Енглески језик 3 6 АО О 1 3 0 4
24. ДС-22 Стручна пракса 3 6 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 2
25.

26.

ДС-33 Унутрашњи транспорт 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
ДС-34 Техничка дијагностика 6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
ДС-35 Транспорт опасних материја 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. ДС-23 Прописи у области саобраћаја 7 СА О 3 3 0 7
28. ДС-24 Перформансе возила 7 НС О 3 3 0 7
29. ДС-25 Друмске и градске саобраћајнице 7 СА О 3 3 0 7
30. ДС-26 Експертиза саобраћајних незгода 7 НС О 3 3 0 8
31. ДС-27 Енглески језик 4 8 АО О 2 2 0 4
32. ДС-28 Стручна пракса 4 8 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 3
33.

34.

ДС-36 Иструменти и технике мерења 8 СА ИЗБ – 3 3 3 0 7
ДС-37 Организација друмског саобраћаја 8 НС ИЗБ – 3 3 3 0 7
ДС-38 Урбани транспорт путника 8 НС ИЗБ – 3 3 3 0 7
35. ДС-29 Завршни рад 8 ТМ О 10
Укупно часова активне наставе = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240
НАПОМЕНА: Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета у 4 семестру студент бира два

Предмети изборног блока 2 – од три изборна предмета у 6 семестру студент бира два

Предмети изборног блока 3 – од три изборна предмета у 8 семестру студент бира два