Р.Б. ШП Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. МСTХ-1 Методологија истраживачког рада 1 ТМ О 2 2 0 5
2. МСTХ-2 Контрола квалитета у производњи хране 1 СА О 3 3 0 8
3. МСTХ-3 Инструменталне методе анализе 1 СА О 2 2 0 5
ПРЕДМЕТИ  ИЗБОРНОГ  БЛОКА  1
4. МСTХ-4 Органска производња хране 1 СА ИЗБ – 1 3 2 0 6
МСTХ-5 Савремене технологије конзервисања хране 1 СА ИЗБ – 1 3 2 0 6
МСTХ-6 Анализа ризика безбедности хране 1 TM ИЗБ – 1 3 2 0 6
ПРЕДМЕТИ  ИЗБОРНОГ  БЛОКА  2
5. МСTХ-7 Токсикологија хране 2 СА ИЗБ – 2 3 2 0 6
МСTХ-8 Нове технологије паковања хране 2 СА ИЗБ – 2 3 2 0 6
МСТХ-9 Иновације и технологије 2 ТМ ИЗБ – 2 3 2 6
6.   МСTХ-10 Енглески језик – виши ниво 2 ТМ О 2 2 0 3
7.   МСTХ-11 Стручна пракса 2 СА О 4 0 0 6 3
8.   МСTХ-12 Мастер рад 2 СА О 0 0 0 100 12
Укупно часова активне наставе на години студија  =  42 60
Укупно ЕСПБ бодова 60
НАПОМЕНА: Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета у семестру студент бира два

Предмети изборног блока 2 – од три изборна предмета у семестру студент бира два