ПРАКСА НА ПРВОМ МЕСТУ Кроз савремени приступ образовању, по угледу на најразвијеније образовне институције у Европи,
Факултет примењених наука реализује наставни програм
који је усклађен са савременим потребама привредног сектора и очекивањима будућих студената.
ДЕТАЉНИЈЕ