Шема наставног плана – Савремене технологије хране

ШП Назив предмета С Тип Статус
предмета
Часови активне
наставе
Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. СТХ-01 Примењена математика 1 АО О 2 3 0 9
2. СТХ-02 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 2 3 0 9
3. СТХ-03 Електротехника и електроника 1 ТМ О 2 3 0 8
4. СТХ-04 Менаџмент 1 АО О 2 3 0 9
5. СТХ-05 Биологија 2 ТМ О 2 3 0 9
6. СТХ-06 Органска хемија 2 ТМ О 2 3 0 9
7. СТХ-07 Енглески језик 1 2 АО О 1 3 0 4
8. СТХ-08 Стручна пракса 1 2 СА О 0 0 0 6
Укупно часова активне наставе = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
9. СТХ-09 Аналитичка хемија 3 ТМ О 2 2 0 7
10. СТХ-10 Пословна информатика 3 АО О 2 2 0 7
11. СТХ-11 Биохемија 3 НС О 2 2 0 8
12. СТХ-12 Микробиологија 3 НС О 2 2 0 7
13. СТХ-13 Технологија сушења, хлађења
и замрзавања
4 НС О 2 2 0 8
14. СТХ-14 Енглески језик 2 4 АО О 1 3 0 4
15. СТХ-15 Стручна пракса 2 4 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 1
16.
17.
СТХ-30 Биохемија хране 4 ТМ ИЗБ – 1 2 3 0 8
СТХ-31 Технолошке операције 4 НС ИЗБ – 1 2 3 0 8
СТХ-32 Хемија животне средине 4 НС ИЗБ – 1 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18. СТХ-16 Технологија воћа и поврћа 5 НС О 2 2 0 8
19. СТХ-17 Основи машинства 5 СА О 2 2 0 7
20. СТХ-18 Технологија меса 5 НС О 2 2 0 7
21. СТХ-19 Основи конзервирања хране 5 НС О 2 2 0 8
22. СТХ-20 Технологија млека 6 НС О 2 2 0 7
23. СТХ-21 Енглески језик 3 6 АО О 1 3 0 4
24. СТХ-22 Стручна пракса 3 6 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 2
25.
26.
СТХ-33 Декларисање прехрамбених
производа
6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
СТХ-34 Технологија биљних производа 6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
СТХ-35 Технологија слада и пива 6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. СТХ-23 Технологија жита и брашна 7 СА О 2 3 0 7
28. СТХ-24 Хигијена и безбедност хране 7 СА О 2 3 0 7
29. СТХ-25 Технологија кондиторских
производа
7 СА О 2 3 0 7
30. СТХ-26 Технологија лековитог и
зачинског биља
7 НС О 2 3 0 5
31. СТХ-27 Енглески језик 4 8 АО О 1 3 0 4
32. СТХ-28 Стручна пракса 4 8 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 3
33.
34.
СТХ-36 Екологија и заштита животне
средине
8 НС ИЗБ – 3 2 3 0 8
СТХ-37 Технологија безалкохолних
напитака
8 СА ИЗБ – 3 2 3 0 8
СТХ-38 Технологија вина и јаких
алкохолних напитака
8 НС ИЗБ – 3 2 3 0 8
35. СТХ-29 Завршни рад 8 СА О 10
Укупно часова активне наставе = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240
Напомена:
Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета у 4. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 2 – од три изборна предмета у 6. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 3 – од три изборна предмета у 8. семестру студент бира два

Шему наставног плана и програма за генерацију студената уписану 2017/2018. школске године можете погледати ОВДЕ