Шема наставног плана – Пословна информатичка економија

ШП Назив предмета С Тип Статус
предмета
Часови активне
наставе
Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ПИЕ-01 Пословна информатика 1 АО О 2 3 0 9
2. ПИЕ-02 Економија 1 АО О 2 3 0 9
3. ПИЕ-03 Менаџмент 1 АО О 2 3 0 8
4. ПИЕ-04 Рачуноводство 1 ТМ О 2 3 0 9
5. ПИЕ-05 Информациони системи 2 СА О 2 3 0 9
6. ПИЕ-06 Маркетинг 2 ТМ О 3 3 0 9
7. ПИЕ-07 Енглески језик 1 2 АО О 1 3 0
8. ПИЕ-08 Стручна пракса 1 2 СА О 0 0 0 6 3
Укупно часова активне наставе = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ПИЕ-09 Пословна анализа 3 НС О 2 2 0 7
10. ПИЕ-10 Дигитални маркетинг 3 СА О 2 2 0 7
11. ПИЕ-11 Пословна статистика 3 ТМ О 2 2 0 8
12. ПИЕ-12 Савремени бизнис 3 НС О 2 2 0 7
13. ПИЕ-13 Електронско пословање 4 СА О 2 2 0 8
14. ПИЕ-14 Енглески језик 2 4 АО О 1 3 0 4
15. ПИЕ-15 Стручна пракса 2 4 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 1
16.
17.
ПИЕ-30 Људски ресурси 4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
ПИЕ-31 Осигурање и ризици 4 ТМ ИЗБ – 1 2 3 0 8
ПИЕ-32 Е-трговина 4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18. ПИЕ-16 Предузетништво 5 НС О 2 2 0 8
19. ПИЕ-17 Примењена математика 5 ТМ О 2 2 0 7
20. ПИЕ-18 Управљање пословним процесима 5 НС О 2 2 0 7
21. ПИЕ-19 WEB дизајн 5 СА О 2 2 0 8
22. ПИЕ-20 Стратегијски менаџмент 6 НС О 2 2 0 7
23. ПИЕ-21 Енглески језик 3 6 АО О 1 3 0 4
24. ПИЕ-22 Стручна пракса 3 6 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 2
25.
26.
ПИЕ-33 Иновациони менаџмент 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
ПИЕ-34 Организација рачунара 6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
ПИЕ-35 Базе података 6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. ПИЕ-23 Вештине пословне комуникације 7 НС О 2 3 0 7
28. ПИЕ-24 Управљање пројектима 7 СА О 2 3 0 7
29. ПИЕ-25 Системи за подршку одлучивању 7 СА О 2 3 0 7
30. ПИЕ-26 Управљање производњом 7 НС О 2 3 0 6
31. ПИЕ-27 Енглески језик 4 8 АО О 1 3 0 4
32. ПИЕ-28 Стручна пракса 4 8 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 3
33.
34.
ПИЕ-36 Управљање квалитетом 8 НС ИЗБ – 3 2 3 0 8
ПИЕ-37 Банкарско пословање 8 НС ИЗБ – 3 2 3 0 8
ПИЕ-38 Оперативно управљање 8 ТМ ИЗБ – 3 2 3 0 8
35. ПИЕ-29 Завршни рад 8 СА О 10
Укупно часова активне наставе = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240
НАПОМЕНА:
Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета у 4. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 2 – од три изборна предмета у 6. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 3 – од три изборна предмета у 8. семестру студент бира два

Шему наставног плана и програма за генерацију студената уписану 2017/2018. школске године можете погледати ОВДЕ