SAVREMENE TEHNOLOGIJE HRANE

Akademski naziv: Diplomirani inženjer tehnologije

Dužina trajanja studija: 8 semestara - 4 godine

Obim studija: 240 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa Savremene tehnologije hrane je osposobljavanje studenata za projektovanje i realizaciju tehničkih procesa tehnologije prerade voća i povrća, organizovanje transporta robe, čuvanje hrane, kontrolu izrade proizvoda od voća i povrća i dr.

Ishod procesa učenja:

Ishod procesa učenja je stečeno znanje koje studentu obezbeđuje stručnost i kompetencije za rad u: privrednim organizacijama, koje se bave proizvodnjom i preradom biljnih i animalnih proizvoda, savetodavnim stručnim službama, u institutima koji se bave ispitivanjem i kontrolom namirnica biljnog i animalnog porekla.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.

Prijemni ispit:

Prijemni ispit se polaže iz hemije (vrednuje se maksimalno 60 bodova) i smatra se položenim ako je kandidat osvojio minimalno 31 bod.