МАС САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ

Академски назив: Мастер инжењер технологије

Дужина трајања студија: 2 семестра- 1 година

Обим студија: 60 ЕСПБ

Циљеви студијског програма:

Циљ студијског програма  мастер академских студија Савремене технологије хране је образовање мастер инжењера технологије, кроз стицање савремених теоријских и практично примењивих знања, компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области технологије и прераде хране.

Исход процеса учења:

Исход процеса учења је стечено знање и образовање високостручних кадрова, звања дипломирани инжењер технологије, за рад у области технологије хране који укључује прераду, производњу хране, рад у предузећима која се баве применом и припремом пољопривредних производа, у млекарама, пекарама, месарама, пиварама, хладњачама, сушарама, у јавним предузећима, образовним институцијама, индустрији, као и у другим организацијама.

Услови за упис студијског програма:

Услови за упис студијског програма су завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова.