МАС САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ

Akademski naziv: Master inženjer tehnologije

Dužina trajanja studija: 2 semestra - 1 godina

Obim studija: 60 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa  master akademskih studija Savremene tehnologije hrane je obrazovanje master inženjera tehnologije, kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, kompetencija, sposobnosti i veština za profesionalno i odgovorno obavljanje delatnosti u oblasti tehnologije i prerade hrane.

Ishod procesa učenja:

Ishod procesa učenja je stečeno znanje i obrazovanje visokostručnih kadrova, zvanja diplomirani inženjer tehnologije, za rad u oblasti tehnologije hrane koji uključuje preradu, proizvodnju hrane, rad u preduzećima koja se bave primenom i pripremom poljoprivrednih proizvoda, u mlekarama, pekarama, mesarama, pivarama, hladnjačama, sušarama, u javnim preduzećima, obrazovnim institucijama, industriji, kao i u drugim organizacijama.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova.