Savet fakulteta

ODLUKA
O osnivanju Privremenog Saveta

Osniva se privremeni organ upravlјanja Fakulteta primenjenih nauka u Nišu. Privremeni Savet Fakulteta ima 14 članova a od kojih su 11 iz reda zaposlenih na fakultetu sa punim radnim vremenom, a 3 čalana su predstavnici osnivača.

Za članove privremenog Saveta fakulteta, imenuju se:

a) iz reda zaposlenih:
1. dr Danica Dimitrijević
2. dr Novica Jevtić
3. dr Dušan Paunović
4. dr Branka Stojanović
5. dr Dragan Milošević
6. dr Jasmina Veličković
7. dr Danka Milojković
8. dr Miloš Stojanović
9. Maja Nikolić
10 Radomir Cekić
11. Snežana Despotović

b) predstavnici osnivača:
12. Milomir Stevović
13. Branislav Mihajlović
14. Dušan Savić