REČ DEKANA

Poštovani studenti,

Fakultet primenjenih nauka sa sedištem u Nišu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta “Union – Nikola Tesla” Beograd.

Prednosti koje studiranje na Fakultetu primenjenih nauka pruža budućim studentima:

1. Obezbeđena praksa u uspešnim kompanijama i zapošljavanje najboljih.
2. Primena novih tehnologija u radu.
3. Zagarantovano primenljivo stručno znanje.
4. Dostupnost, posvećenost i ljubaznost profesora.
5. Jeftinije školarine.
6. Obezbeđena literatura.

Kao inovativna visokoškolska ustanova, Fakultet primenjenih nauka, pruža mogućnost studiranja akreditovanih osnovnih akademskih studija na sledećim smerovima:

– Drumski saobraćaj;
– Novi izvori energije;
– Poslovna informatička ekonomija;
– Savremene tehnologije hrane;
– Primenjena ekologija;

kao i akreditovanih master akademskih studija na sledećim smerovima:

– Drumski saobraćaj;
– Savremene tehnologije hrane;
– Poslovna informatička ekonomija.

Akreditovani smerovi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog ambijenta i usklađeni su sa principima dualnog obrazovanja. Svim svojim studentima, Fakultet obezbeđuje stručnu praksu u uspešnim kompanijama i na taj način omogućuje im sticanje radnog iskustva u toku školovanja.

Pored obezbeđivanja eminentnog nastavnog kadra i stručne prakse, Fakultet sprovodi kurseve i obuke, pri čemu će se izdavati sertifikati, koji će upotpuniti njihove radne biografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Vizija Fakulteta je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera i ekonomista, kroz razvoj i primenu nauke i znanja, prakse i veština.

Misija Fakulteta karakteriše prepoznatljiv centar u obrazovanju, koji svoj uspeh bazira na visokom kvalitetu nastave, naučno-istraživačkog rada i konsaltinga.

Naš osnovni cilj je da, angažovanjem i ulaganjem maksilmalnog napora u radu, Fakultet primenjenih nauka bude prepoznat široj javnosti i konkurentan na „tržištu znanja i nauke“.

 

DOBRO DOŠLI NA FAKULTET PRIMENJENIH NAUKA
U NIŠU!
ŽELIMO VAM USPEŠNE STUDIJE!

 

Dekan:
Prof. emeritus ŽivoslaAdamović