PRODEKAN

Ime i prezime: Prof. dr Jovana Krstić
E-mail:   jovana.krstic@fpn.rs

Doktorska disertacija:

Doktorirala je 22.6.2017 godine sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Mineralni i polifenolni profil zelenog, crnog, biljnih i voćnih filter čajeva i njihov antioksidativni kapacitet“.

Bibliografija radova