PRIMENJENA EKOLOGIJA

Akademski naziv: Diplomirani ekolog

Dužina trajanja studija: 8 semestara - 4 godine

Obim studija: 240 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa Primenjena ekologija je obrazovanje diplomiranih ekologa, kroz sticanje savremenih teorijskih i pratično primenljivih znanja, kompetencija, sposobnosti i veština za profesionalno i odgovorno obavljenje poslova iz oblasti primenjene ekologije i zaštite životne sredine.

Student stiče osnovna znanja iz oblasti aerozagađenja i zaštita vazduha, zaštita zemljišta, ekologiju i zaštitu voda, ekologije biljaka, upravljanja rizicima po životnu sredinu itd.

Ishod procesa učenja:

Stečeno znanje nakon završenih osnovnih akademskih studija, studentima obezbeđuje stručnost za rad kako u komercijalnim okruženjima vezanim za primenjenu ekologiju i zaštitu životne sredine bilo u preduzećima koja se bave proizvodnjom novih oprema za zaštitu životne sredine.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.

Prijemni ispit:

Prijemni ispit se polaže iz jednog od ponuđenih predmeta (matematike, fizike, biologije, hemije, mikrobiologije, biohemije i ekologije i zaštite životne sredine), gde se sam  prijemni ispit vrednuje se maksimalno 60 bodova i smatra se položenim ako je kandidat osvojio minimalno 31 bod.