POSLOVNA INFORMATIČKA EKONOMIJA

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku

Dužina trajanja studija: 8 semestara - 4 godine

Obim studija: 240 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa Poslovna informatička ekonomija je obrazovanje i osposobljavanje studenata za brzo uključivanje u neposredan rad vezan za oblasti ekonomije i informatike. Student treba da stekne osnovna znanja iz oblasti ekonomije i informacionih tehnologija, sa ciljem ovladavanja tehnikama i postupcima za primenu stečenih znanja u praksi.

Ishod procesa učenja:

Ishod procesa studiranja je formiranje stručnjaka sa neophodnim stručnim obrazovanjem koji poseduje proširena znanja u odnosu na znanje stečeno u srednjoj školi, u oblasti ekonomije i informacionih tehnologija.
Stečeno znanje nakon završenih osnovnih akademskih studija, studentima obezbeđuje stručnost za rad u ekonomiji i informatici.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.

Prijemni ispit:

Prijemni ispit se polaže iz ekonomije (vrednuje se maksimalno 60 bodova) i smatra se položenim ako je kandidat osvojio minimalno 31 bod.