МАС ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Akademski naziv: Master ekonomista za poslovnu informatiku

Dužina trajanja studija: 2 semestra - 1 godina

Obim studija: 60 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa master akademskih studija Poslovna informatička ekonomija je obrazovanje i osposobljavanje master ekonomista za poslovnu informatiku kroz sticanje savremenih teorijskih i pratično primenjivih znanja, kompetncija, sposobnosti i veština za profesionalno i odgovorno obavljanje delatnosti u oblasti ekonomije i informatike, takođe se velika pažnja posvećuje i brzom uključivanju u neposredan rad vezan za oblasti ekonomije i informatike. Student treba da stekne napredna znanja iz oblasti ekonomije i informacionih tehnologija, sa ciljem ovladavanja tehnikama i postupcima za primenu stečenih znanja u praksi.

Ishod procesa učenja:

Ishod procesa studiranja je stečeno znanje i obrazovanje visokostručnih kadrova, master ekonomista, za obavljanje ekonomskih poslova baziranih na primeni informatike i računarstva, kao i za rad u preduzećima koja se bave naukom, tehnologijom i razvojem privrede, obrazovnim institucijama, industriji, i drugim organizacijama i institucijama.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova.