NOVI IZVORI ENERGIJE

Akademski naziv: Diplomirani inženjer mašinstva

Dužina trajanja studija: 8 semestara - 4 godine

Obim studija: 240 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa Novi izvori energije je obrazovanje diplomiranih inženjera mašinstva, kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, kompetencija, sposobnosti i veština za profesionalno i odgovorno obavljanje delatnosti u oblasti procesne tehnike inovaconih izvora energije.

Student stiče osnovna znanja iz oblasti obnovljivih izvora energije, hidroenergije, geotermalne energije, projetkovanje energetsih postrojenja itd.

Ishod procesa učenja:

Stečeno znanje nakon završenih osnovnih akademskih studija, studentima obezbeđuje stručnost za rad u mašinstvu (procesne tehnike), kao i za rad u domenu inovacionih izvora energije koje uključuju nove izvore energije sunca, plime, vode, vetrova i dr.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.

Prijemni ispit:

Prijemni ispit se polaže iz matematike (vrednuje se maksimalno 60 bodova) i smatra se položenim ako je kandidat osvojio minimalno 31 bod.