KODEKS PONAŠANJA

PRAVILA PONAŠANJA, KOMUNIKACIJE
I OBLAČENJA STUDENATA

 

Reputacija Fakulteta je izuzetno važan zajednički kapital studenata i zaposlenih. Zato je naša obaveza da dugoročno negujemo naš ugled i štitimo interese Fakulteta poštujući: odredbe Zakona o visokom obrazovanju; Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu, odredbe Statuta Fakulteta, Etički kodeks Fakulteta, kao i ova pravila.

Obaveze studenata, nepoželjna ponašanja i disciplinske mere definisane su Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu.

PRAVILO PONAŠANJA

Dobre manire akademskog ponašanja odlikuje međusobno uvažavanje, tolerancija i spremnost za saradnju poštujući integritet svakog pojedinca. Zato negujte dobre kolegijalne odnose, pomažite jedni drugima, prihvatajte dobre ideje i podržavajte razvoj i uspeh svakog pojedinca.

Neprihvatljivo je posredno i neposredno diskriminišuće ponašanje prema kolegama, po bilo kom osnovu, kao i svaka vrsta uznemiravanja.

U prostorijama našeg Fakulteta nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje, osim u kontekstu obeležavanja verskih praznika, a u skladu sa Zakonom.

Nemojte narušavati reputaciju našeg Fakulteta svojim ponašanjem.

PRAVILO KOMUNIKACIJE

Komunikacija u akademskoj zajednici podrazumeva poštovanje određenih pravila. Načinom na koji komuniciramo doprinosimo boljem razumevanju i prevazilaženju grešaka i nesporazuma. Kako bi komunikacija bila uspešna ona mora biti jasna i efikasna, a informacije koje se iznose precizne i istinite.

USMENA KOMUNIKACIJA

Profesorima, asistentima i ostalim zaposlenima pokažite poštovanje obraćanjem sa Vi, kao i oslovljavanjem titulom i prezimenom.

Izbegavajte da postavljate pitanja profesorima i asistentima u hodniku Fakulteta, jer to nije pogodno mesto za vođenje razgovora. Koristite vreme predavanja, vežbi i konsultacija, biće vam potpuno posvećeni.

U komunikaciji reči Dobar dan, Molim Vas, Hvala, Izvinite i Izvolite odlika su dobrog stila.

Budite srdačni, smireni i nenapadni u komunikaciji. Tolerancija i poštovanje tuđeg mišljenja su osnova dobrog stila. Maniri akademske komunikacije nikako ne dozvoljavaju: upadanje u reč, diskutovanje povišenim tonom, unošenje u lice, prepotentnost i aroganciju. Pored toga, ne upuštajte se u ogovaranja, prenošenja tračeva i neistina.

Prepreke za uspešnu komunikaciju čine predrasude, stereotipi i stavovi koje imamo. Potrudite se da uvek pažljivo saslušate i razumete sagovornika i ne dopustite da ove barijere preovladaju i utiču na tok razgovora.

Kada ste u prilici da sa zaposlenima na Fakultetu komunicirate telefonom, poštujte sva pravila usmene komunikacije. Svaki razgovor započnite predstavljanjem i budite jasni i koncizni. Povedite računa i o tome odakle telefonirate jer buka i glasna muzika mogu ostaviti negativan utisak na sagovornika. Svaki razgovor treba završiti u pozitivnom tonu i nikada ne dozvolite sebi da spustite slušalicu pre nego što se zahvalite i učtivo pozdravite.   

PISANA KOMUNIKACIJA

Jezik pisane komunikacije treba da bude jasan i nedvosmislen, a obraćanje učtivo i s poštovanjem. Sadržaj pisane komunikacije ne bi trebalo da bude preopširan i opterećen velikim brojem detalja.

Kao predstavnici akademske zajednice posebno obratite pažnju na pravopis, gramatiku i stil pisanja. Ne zaboravite da pismo završite potpisom, imenom i prezimenom, kao i kontakt podacima. Uložite dodatni napor pre nego što pošaljete pismo da još jednom proverite sadržaj u cilju eliminisanja potencijalnih grešaka. U elektronskoj komunikaciji važe sva pravila pisane komunikacije. Posebnu pažnju obratite na to da elektronska poruka mora da sadrži naslov i tekst poruke koji ćete završiti potpisom. Ukoliko je prilog sastavni deo elektronske pošte koju šaljete, povedite računa o veličini propratnog dokumenta zbog mogućih tehničkih ograničenja. Kada koristite elektronsku komunikaciju za kontakt sa profesorima i asistentima, budite učtivi, obratite se sa poštovanjem i jasno i koncizno postavite pitanje. 

PRAVILA OBLAČENJA STUDENATA

Način oblačenja i izgled su važne dimenzije neverbalne komunikacije. Uredan izgled, sklad boja, jednostavnost i odmerenost su osnova standarda oblačenja studenata na Fakultetu primenjenih nauka.

Iako se modni trendovi često menjaju, stil oblačenja treba da bude prilagođen akademskoj instituciji i prilici u kojoj se nalazite. Ne zaboravite da vašim izgledom učestvujete u formiranju sveobuhvatnog imidža našeg Fakulteta.

U ZGRADI FAKULTETA NIJE DOZVOLJENO NOSITI:

–  Šortseve i donje delove trenerki
–  Mini suknje i mini haljine
–  Gornje delove odeće sa bretelama i/ili sa dubokim izrezom spreda ili pozadi, kao i 
    one koji otkrivaju stomak
–  Prljave, iscepane i providne stvari
–  Japanke, papuče i obuću koja otkriva veliki deo stopala i prstiju
–  Političke simbole i obeležja

 

Kada sednete, obratite pažnju da Vam se pantalone ne spuste, a majica ne podigne više nego što mera dobrog ukusa dozvoljava.

Vodite računa da Vam frizura bude uredna, da nokti budu umerene dužine, a lak da ne bude jarkih boja.

Negujte svoj stil, ali uredan izgled i pristojno oblačenje su naša obaveza!