Припрема пријемног испита

Задаци и питања за припрему пријемног испита за студијске програме Савремена технологија хране и Примењена екологија из следећих предмета:

» Математика

» Физика

» Биологија

» Хемија

» Микробиологија

» Биохемија

» Екологија и заштита животне средине

Задаци и питања за припрему пријемног испита за студијске програме Друмски саобраћај и Нови извори енергије из следећих предмета:

» Математика

» Физика

» Електротехника

» Машински елементи

» Материјали

» Механика

» Термодинамика

Задаци и питања за припрему пријемног испита за студијски програми Пословна информатичка економија из следећих предмета:

» Математика

» Информатика

» Основи економије

» Пословна економија

» Монетарна економија

» Маркетинг

» Банкарско пословање