МАС ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Akademski naziv: Master inženjer saobraćaja

Dužina trajanja studija: 2 semestra - 1 godina

Obim studija: 60 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa Drumski saobraćaj je obrazovanje i osposobljavanje master inženjera saobraćaja, kroz sticanje savremenih teroijskih i praktično primenjivih znanja, kompetencija, sposobnosti i veština za profesionalno i odgovorno obavljanje delatnosti u oblasti drumskog saobraćaja.

Student stiče napredna znanja iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, sa ciljem ovladavanja tehnikama i postupcima za primenu stečenih znanja u praksi.

Ishod procesa učenja:

Ishod procesa učenja  je stečeno znanje i obrazovanje visokostručnih kadrova, master inženjera saobraćaja u oblasti drumskog saobraćaja, akademski i profesionalno kompetentnih za rad u saobraćaju (prevoz putnika i robe), za rad u oblasti drumskog saobraćaja koji uključuje sopstveni prevoz, sanitetski prevoz i slično, za radu preduzećima koja se bave uslugama prometa i putnika ili tereta, terminalima, u organima uprave i drugim državnim organima, obrazovnim institucijama, industriji, kao i u drugim organizacijama i institucijama.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova.