DEKAN

Ime i prezime: Prof. dr Živoslav Adamović
E-mail:  zivoslav.adamovic@fpn.rs

Doktorat:

Doktorirao na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Ostalo:

Bio na specijalizacijama u SAD, Rusiji, Engleskoj i Holandiji

Dopisni clan dve Akademije nauka

Kompletna biografija