DEKAN

Име и презиме: Проф. др Живослав Адамовић

е-маил:  zivoslav.adamovic@fpn.rs

Докторат:

Докторирао на Машинском факултету, Универзитета у Београду

Остало:

Био на специјализацијама у САД, Русији, Енглеској и Холдандији.

Дописни члан две Академије наука

Комплетна биографија